Βιβλιογραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας τών ετών 1939-1947

Part of : Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου ; Vol.5, 1945, pages 159-266

Issue:
Pages:
159-266
Parallel Title:
Bibliographie du Folklore grec des années 1939-1947
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):