Ή Ληγορού· παλαιόν Μανιάτικον μοιρολόγι του δικαιωμού

Part of : Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου ; Vol.9-10, 1955, pages 39-64

Issue:
Pages:
39-64
Parallel Title:
La tLigorou», ancien chant funèbre de la «vendetta» dans le Magne
Author:
Abstract:
Dans une brève introduction l'auteur examine le sens du chant funèbre (mirologue) du Magne, création spontanée du peuple et surtout des femmes. Il traite ensuite le problème concernant l'édition des chants funèbres du Magne Intérieur, qui nous ont été conservés dans plusieurs versions. La principale caractéristique des chants funèbres du Magne est qu' ils se réfèrent psesque toujours à des personnes connues. L'auteur insiste davantage sur les chants de la «vendetta», et sur le rôle que les femmes y joueut. Il publie ensuite dans sa version la plus complète un des plus anciens chants funèbres de cette espèce «Le mirologue de Ligorou», composé de 249 vers. Il examine le sujet de ce chant, l'époque de sa composition, les évé nements qui y sont cités, et il note des variantes déjà publiées ou inédites
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Résumé p.437-438