Ή 'Αγία Παρασκευή εις τον βίον του ελληνικού και του ρουμάνικου λαού

Part of : Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου ; Vol.9-10, 1955, pages 65-104

Issue:
Pages:
65-104
Parallel Title:
Sainte Paraskévi dans les croyances des peuples grec et roumain
Author:
Abstract:
Étude comparative des légendes et des croyances concernant Sainte Paraskévi ches les Grecs et chez les Roumains. Après une brève indroduction l'auteur publie, avec commentaire, des légendes grecques, dans lesquelles Sainte Paraskévi tue le dragon (dracontoctone), guérit des maladies, surtout les maladies des yeux, et punit les femmes qui travaillent le vendredi, jour de la semaine, ayant en grec et en roumain le même nom que Sainte Paraskévi (Παρασκευή en grec, Vineri en roumain). Il publie ensuite quelques superstitions et proverbes, ainsi que des croyances grecques concernant les miracles ainsi que le culte de la Sainte. C'est de la même manière que l'auteur examine des légendes et des croyances analogues chez les Roumains, influencées par les légendes et les croyances grecques. Deux raisons principales, dit l'auteur, ont contribué vivement à l'expansion des légendes de Sainte Paraskévi chez les deux peuples, grec et roumain. 1 : La lecture de son synaxaire par les gens du peuple. 2 : Le fait que Sainte Paraskévi, en grec et en roumain, a le même nom que le sème jour de la semaine ; c'est ainsi que des superstitions et des croyances relatives à ce jour, considéré comme néfaste, sont entrées dans les légendes de la Sainte.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Résumé p.438