«Νιρί γκα σόι εόέ κέν'γκα στάνι» : Γαμήλιες στρατηγικές και σύμβολα στους Αρβανίτες κτηνοτρόφους του Κιθαιρώνα

Part of : Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας ; Vol.33-34, 2009, pages 107-136

Issue:
Pages:
107-136
Parallel Title:
"Nili gka soi ede ken 'gka stani" : Marital strategies and symbols used by the Arvanites lives stock farmers of mount Kithairon
Author:
Abstract:
Ο γάμος, ο οποίος συνιστά κομβικό γεγονός στη ζωή και την οργάνωση μιας κοινότητας ή ομάδας, αναλύεται στην παρούσα μελέτη, μέσα από τον λόγο των δρώντων υποκειμένων, ως προς τις γαμήλιες στρατηγικές και τα σύμβολα του στις αρβανίτικες ορεινές κοινωνίες του Κιθαιρώνα στις οποίες η κτηνοτροφία αποτελούσε μέχρι πρόσφατα κύρια παραγωγική δραστηριότητα. Μέσα από τη μελέτη του γάμου και ιδιαίτερα την ανάλυση των γαμήλιων στρατηγικών και παροχών καθώς και των συμβολικών πρακτικών και στοιχείων της τελετουργίας του διερευνάται το συγγενειακό σύστημα και η κοινωνική συγκρότηση και ερμηνεύονται εκδηλώσεις του αρβανίτικου πολιτισμού των κοινωνιών αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική του «γάμου με αρπαγή» που αποτελούσε μια ιδιάζουσα γαμήλια στρατηγική και ήταν συνηθισμένη κατά την προπολεμική περίοδο στις κοινωνίες αυτές.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
κτηνοτροφία, γάμος, γαμήλιες στρατηγικές, γαμήλια σύμβολα, γάμος με αρπαγή, συγγένεια, Αρβανίτες, Αττικο-Βοιωτία