[Βιβλιοκριτική] Βασ. Γ. Μανδηλαρά, Οί μίμοι του 'Ηρώνδα, Κριτική καί ερμηνευτική έκδοση.

Part of : Πλάτων : περιοδικό της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων ; Vol.ΛΗ, No.75-76, 1986, pages 246-248
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
246-248
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Βασ. Γ. Μανδηλαρά, Οί μίμοι του 'Ηρώνδα, Κριτική καί ερμηνευτική έκδοση, 'Αθήνα 1986, σχ. 8ον μ., σελ. 366.