Α comparative study of the term "Son of God" in St. Paul, the Old Testament, the Hellenistic world and in Philo : 1. The Son of God in St. Paul

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΣΤ, No.3, 1965, pages 457-472

Issue:
Pages:
457-472
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
(Continued)