[Βιβλιοκριτική] Menahem Mansoor, The Dead Sea Scrolls. A College Textbook and Study Guide

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.ΛΣΤ, No.3, 1965, pages 526-528

Issue:
Pages:
526-528
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Menahem Mansoor, The Dead Sea Scrolls. A College Textbook and Study Guide. Leiden (Brill) 1964, p.X, 210.