[Βιβλιοκριτική] Bogoslovskis Trudy, Jubilejnyj Sbornik (Θεολογικές Μελέτες, 'Ιωβηλαία συλλογή), μέ τον γενικό τίτλο: Moskovskaja Duhovnaja Akademija 300 let (1685-1985) ( = Tà 300 χρόνια της Πνευματικής 'Ακαδημίας [ = Θεολογικής Σχολής] της Μόσχας, 1685-1935)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.60, No.2-3, 1989, pages 514-516

Issue:
Pages:
514-516
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bogoslovskis Trudy, Jubilejnyj Sbornik (Θεολογικές Μελέτες, 'Ιωβηλαία συλλογή), μέ τον γενικό τίτλο: Moskovskaja Duhovnaja Akademija 300 let (1685-1985) ( = Tà 300 χρόνια της Πνευματικής 'Ακαδημίας [ = Θεολογικής Σχολής] της Μόσχας, 1685-1935), Μόσχα: εκδ. του Πατριαρχείου Μόσχας, 1986, σσ. 336 (ρωσ.).