Σταυροπηγιακές και Ενοριακές Μονές της Θεσσαλονίκης : (Το 7ο 'Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Ί. Μονή Βλατάδων 18-20 'Οκτωβρίου 1993).

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.64, No.4, 1993, pages 821-825

Issue:
Pages:
821-825
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):