[Βιβλιοκριτική] 'Επισκόπου Αντωνίου Γ. Κόμπου, Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, Κοσμική καί εκκλησιαστική εξουσία, (από τών χρόνων των 'Αποστολικών Πατέρων μέχρι τής πτώσεως του Βυζαντίου)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.64, No.4, 1993, pages 859-860

Issue:
Pages:
859-860
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Επισκόπου Αντωνίου Γ. Κόμπου, Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης, Κοσμική καί εκκλησιαστική εξουσία, (από τών χρόνων των 'Αποστολικών Πατέρων μέχρι τής πτώσεως του Βυζαντίου), έκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1992, σελ. 180.