[Βιβλιοκριτική] Δημ. Ίω. Κωνσταντέλου, Πρωτοπρεσβυτέρου, 'Εθνική ταυτότητα και θρησκευτική ιδιαιτερότητα τού Ελληνισμού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.64, No.4, 1993, pages 863-864

Issue:
Pages:
863-864
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημ. Ίω. Κωνσταντέλου, Πρωτοπρεσβυτέρου, 'Εθνική ταυτότητα και θρησκευτική ιδιαιτερότητα τού Ελληνισμού, έκδ. «Δαμασκός», 'Αθήναι 1993, σελ. 208..