[Βιβλιοκριτική] 'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα Σειρά

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.64, No.1-2, 1993, pages 330-331

Issue:
Pages:
330-331
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Επιστημονική 'Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Νέα Σειρά - Τμήμα Θεολογίας, Τόμος 1, Θεσσαλονίκη 1986-1990, σχ. 8ον, σσ. 302.