[Βιβλιοκριτική] 'Αναστασίου Π. Τίγκα, Ή ταφή των νεκρών

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.1, 1994, pages 193-196

Issue:
Pages:
193-196
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
'Αναστασίου Π. Τίγκα, Ή ταφή των νεκρών, 'Αθήναι 1993, σελ. 183.