[Βιβλιοκριτική] Τριάντα χρόνια εκδόσεις «Τήνος»,

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.1, 1994, pages 196-197

Issue:
Pages:
196-197
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τριάντα χρόνια εκδόσεις «Τήνος», 'Αθήναι 1994 (ά. αριθμ. σελ.).