[Βιβλιοκριτική] Yannis Spiteris, La Theologia Ortodossa Neo-Greca

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.1, 1994, pages 200-205

Issue:
Pages:
200-205
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Yannis Spiteris, La Theologia Ortodossa Neo-Greca, Bologna 1992 (Edizione Dehoniane Bologna).