[Βιβλιοκριτική] Εύαγγελου Φιλιπ. Δωρή, Το Δίκαιον τον Αγίου Όρους Άθω. Τόμος Α: Νομοθεσία - Νομολογία - Ερμηνεία

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.65, No.4, 1994, pages 1009-1010

Issue:
Pages:
1009-1010
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Εύαγγελου Φιλιπ. Δωρή, Το Δίκαιον τον Αγίου Όρους Άθω. Τόμος Α: Νομοθεσία - Νομολογία - Ερμηνεία. 'Αθήνα - Κομοτηνή, Έκδ. Άντ. Σάκκουλα, 1994, σελ. 844.