Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ἡ νεώτερη δυτικὴ θεολογία : Μέ αφορμή την εισήγηση του Norman Russell για τήν αποδοχή του Παλαμά στην Δύση σήμερα

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.83, No.3, 2012, pages 23-53

Issue:
Pages:
23-53
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):