Ἀξιολόγησις καὶ προοπτικαὶ τοῦ 30ετοῦς Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καὶ Λουθηρανῶν (1981-2011)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.83, No.3, 2012, pages 185-221

Issue:
Pages:
185-221
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):