Ὁ Papyrus Vindobonensis Graecus 2325 ("Σπάραγμα τοῦ Fayum") καὶ ἡ σχέση του μὲ τὰ Εὐαγγέλια τοῦ Κανόνος τῆς Κ.Δ.

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.83, No.3, 2012, pages 253-264

Issue:
Pages:
253-264
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):