[Βιβλιοκριτική] Κωνσταντίνος Ν. Γιοκαρίνης, Το εμφυλο ή άφυλο του Σαρκωθέντος Χριστού

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.83, No.3, 2012, pages 383-388

Issue:
Pages:
383-388
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Κωνσταντίνος Ν. Γιοκαρίνης, Το εμφυλο ή άφυλο του Σαρκωθέντος Χριστού, έκδ. Αρμός, 2011, σελ. 377.