[Βιβλιοκριτική] Αθανάσιος Κ. Κόντης, Ή κληρονομική διαδοχή των 'Ορθοδόξων Μοναχών στην Ελληνική Επικράτεια κατά τό ισχύον Δίκαιο

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.83, No.3, 2012, pages 399-404

Issue:
Pages:
399-404
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθανάσιος Κ. Κόντης, Ή κληρονομική διαδοχή των 'Ορθοδόξων Μοναχών στην Ελληνική Επικράτεια κατά τό ισχύον Δίκαιο [= Βιβλιοθήκη 'Εκκλησιαστικού Δικαίου. Διευθυντής: Καθηγητής Ί . Μ. Κονιδάρης. Σειρά Β': Μελέτες 5], 'Αθήνα - Θεσσαλονίκη: έκδ. Σάκκουλα, 2012, σσ. 433.