Ἡ περὶ ἀφέσεως καὶ ἰωβηλαίου διδασκαλία τῆς Κ.Δ. ὡς βιβλικὸ θεμέλιο γιὰ μιὰ θεολογία τῶν θρησκειῶν

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.84, No.2, 2013, pages 105-124

Issue:
Pages:
105-124
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):