[Βιβλιοκριτική] Maxim Vasiljevic (έπιμ.), Knowing the Purpose of Creation through the Resurrection

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.84, No.3, 2013, pages 349-356

Issue:
Pages:
349-356
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Maxim Vasiljevic (έπιμ.), Knowing the Purpose of Creation through the Resurrection. Proceedings of the Symposium on St. Maximus the Confessor, Belgrade, October 18-21, 2012, έκδ. Sebastian Press & The Faculty of Orthodox Theology- University of Belgrade, 2013, σσ. 507.