Ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ἡ ἐπίδρασή της στὴ λατρεία καὶ τὴν τέχνη τοῦ ἀρχέγονου χριστιανισμοῦ

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.85, No.2, 2014, pages 275-294

Issue:
Pages:
275-294
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):