Βιβλικὴ ἀθεολογία στὸ σύγχρονο κήρυγμα : Εἰσαγωγικὲς ὄψεις τοῦ ζητήματος

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.85, No.4, 2014, pages 105-147

Issue:
Pages:
105-147
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):