Ἐσχατολογικοὶ προσανατολισμοὶ καὶ ἑρμηνεῖες στὴν Ἀποκάλυψη στὶς παραμονὲς τοῦ Κριμαϊκοῦ πολέμου : (Ὁ Κώδ. ἀριθ. 639 τῆς Ἱ.Μ. Παντελεήμονος)

Part of : Θεολογία : τριμηνιαία έκδοση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ; Vol.85, No.4, 2014, pages 263-302

Issue:
Pages:
263-302
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):