Υβριδικά πανεπιστήμια και τηλεκπαίδευση : Η περίπτωση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Part of : Επιθεώρηση κοινωνικών ερευνών ; Vol.122, 2007, pages 137-151

Issue:
Pages:
137-151
Section Title:
Παρουσίαση Έρευνας
Author:
Abstract:
Η τηλεκπαίδευση αποτελεί μία μέθοδο εκπαίδευσης η οποία με κατάλληλη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση πολλών προβλημάτων του παραδοσιακού εκπαιδευτικού μας συστήματος. Πολλά είναι πλέον τα πανεπιστήμια που παρέχουν μέρος των εκπαιδευτικών τους προγραμμάτων και μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προοπτική μετατροπής των υπαρχόντων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων παραδοσιακού τύπου σε αυτά υβριδικού τύπου δε φαντάζει πλέον τόσο μακρινή. Παρόλααυτά η νέα μέθοδος εκπαίδευσης αμφισβητείται από πολλούς. Το έτος 2005, το Κέντρο Υπολογιστών του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ανέπτυξε ένα μάθημα τηλεκπαίδευσης αγγλικής τεχνικής ορολογίας, συμπληρωματικόστην τρέχουσα σειρά μαθημάτων. Το μάθημα αντικαθιστούσε γραπτή εργασία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας παρατηρείται μια ιδιαίτερη θετική στάση των εκπαιδευτικών και των φοιτητών προς το καινούργιο εκπαιδευτικό μέσο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7690, DOI: https://doi.org/10.12681/grsr.126