Φαράντος, Μέγας Λ.

  • Φαράντος, Μέγας Λ. (gre)
  • Pharantos, Megas (eng)