Λαογραφία : δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας


ISSN / eISSN: 1010-7266

Frequency:
Biennial (every two years)
Parallel Title:
Laographia
Serials Numbering:
1909-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, 1909-
Description:
Το περιοδικό Λαογραφία-Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας αποτελεί επίσημο επιστημονικό όργανο της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας. Στις σελίδες της Λαογραφίας έχουν φιλοξενηθεί χιλιάδες μελετήματα όλων σχεδόν των Ελλήνων λαογράφων, τα οποία αναφέρονται σε ζητήματα θεωρητικού προβληματισμού, σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις διαφόρων θεμάτων, αλλά και σε συλλογή λαογραφικού υλικού από πολλές περιοχές της Ελλάδας. Με το πέρασμα των ετών γίνεται φανερή στα μελετήματα τόσο η θεωρητική και μεθοδολογική εξέλιξη της επιστήμης όσο και η ανανέωση των θεματολογικών αξόνων της λόγω και της διεπιστημονικής συνεργίας με τις όμορες επιστήμες.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Έχει συμπλήρωμα: Λαογραφία. Παράρτημα [ISSN 1106-3424], Διετές
Issues: Wait