Εγνατία


ISSN / eISSN: 1105-5421

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Τ. 1 (1989)-
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : University Studio Press
Notes:
Συνεχίζει εν μέρει: Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Περίοδος Β΄
Issues: Wait