Παρνασσός


ISSN / eISSN: 0048-301X

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Πρωτοκυκλοφόρησε το 1877-1895 ; Νέα Σειρά Τ. Α΄, αρ. 1/2 (Ιαν./Ιούν. 1959)-
Publication, Distribution:
Αθήναι : Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 1959-
Notes:
«Το περιοδικό «Παρνασσός» πρωτοκυκλοφορήθηκε το 1877 και έως το έτος 1895 είχαν εκδοθεί 17 τόμοι. Στη συνέχεια διακόπηκε η κυκλοφορία του και αντικαταστάθηκε από την «Επετηρίδα», η οποία εκδιδόταν κατά την περίοδο 1896-1939 αριθμώντας συνολικά 17 τόμους. Για τα επόμενα είκοσι χρόνια το περιοδικό δεν εκδιδόταν, ενώ το 1959 κατόπιν εισηγήσεως του Καθηγητή Γεωργίου Ζώρα, αποφασίστηκε η επανέκδοση του περιοδικού «Παρνασσός», το οποίο έλαβε πλέον τη σημερινή του μορφή.» Ιστοσ. περ., Ετήσιο. 1991-, Τριμηνιαίο. 1959-1988, Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
Issues: Wait