Εφημερίδα διοικητικού δικαίου : νομοθεσία - νομολογία - θεωρία


ISSN / eISSN: 1790-7322

Frequency:
Bimonthly (every two months)
Serials Numbering:
τεύχ. 1 (Ιαν./Φεβρ. 2006)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Σάκκουλας, 2006-
Description:
Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου καλύπτει τις ανάγκες σας για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή.
Subject:
Notes:
Διμηνιαίο, Διμηνιαίο
Electronic Resources:
Issues: Wait