Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


ISSN / eISSN: 1108-4634

Frequency:
Annual
Parallel Title:
Yearbook of the department of early childhood studies
Variant Titles:
Περιοδική έκδοση έρευνας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, A journal of research in education and training
Serials Numbering:
Τ. Α΄ (1997)-τ. Γ΄ (2004)
Publication, Distribution:
Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1997-2004
Notes:
Ετήσιο. 2003-
Issues: Wait