Γράμμα : περιοδικό θεωρίας και κριτικής


ISSN / eISSN: 1106-1170

Frequency:
Annual
Parallel Title:
Gramma : journal of theory and criticism
Key Title:
Γράμμα
Serials Numbering:
Vol. 1 (1993)-
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 1993-
Description:
Gramma/Γράμμα: Journal of Theory and Criticism is an international journal, published in English and Greek once a year by the School of English, Aristotle University of Thessaloniki, in collaboration with the Publications Department of the university. It welcomes articles and book reviews from a wide range of areas within the theory and criticism of literature and culture.
Subject (LC):
Electronic Resources:
Issues: Wait