Θέματα επιστημών και τεχνολογίας στην εκπαίδευση


ISSN / eISSN: 1791-3713 / 1792-8796

Frequency:
Three times a year
Serials Numbering:
Τ. 1, αρ. 1 (2008)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Κλειδάριθμος, 2008-
Description:
Το περιοδικό "Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση" στοχεύει να αποτελέσει ένα φόρουμ διαλόγου, επικοινωνίας, ανταλλαγής ιδεών, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας δύο μεγάλων επιστημονικών κοινοτήτων, οι οποίες είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα μας. Φιλοδοξεί να προσελκύσει και να δημοσιεύσει πρωτότυπες εργασίες, ερευνητικές μελέτες, αναφορές και βιβλιοκριτικές που επικεντρώνονται στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο των φυσικών-περιβαλλοντικών επιστημών και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
Notes:
Άλλη έκδοση στο ίδιο μέσο: Themes in science and technology education [1792-8788], Τετραμηνιαίο
Issues: Wait