Επισκόπηση εμπορικού δικαίου : τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου


ISSN / eISSN: 1106-5729

Frequency:
Quarterly
Serials Numbering:
Έτος 1ο, τεύχ. Α, (Ιαν. 1995)-
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1995-
Description:
Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου. Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.
Subject:
Notes:
Τριμηνιαίο
Issues: Wait