Το βήμα των κοινωνικών επιστημών


ISSN / eISSN: 1105-1167

Frequency:
Quarterly
Parallel Title:
Soxial science tribune
Serials Numbering:
Τ. Α΄, τεύχ. 1 (Νοέμ. 1989)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Παπαζήσης, 1989-
Subject:
Notes:
Τριμηνιαίο
Issues: Wait