Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου


ISSN / eISSN: 1105-0055

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Τεύχ. 10/11 (1963/1964)-
Publication, Distribution:
Εν Αθήναις : Ακαδημία Αθηνών, 1963-
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γλώσσα κειμένων κυρίως ελληνική∙ μερικά άρθρα στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, Ετήσιο, Μερικά τεύχη είναι πολλαπλά, Συμπλήρωμα: Παράρτημα Επετηρίδος Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου [ISSN 1790-1006]
Issues: Wait