Βυζαντινά : επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου


ISSN / eISSN: 1105-0772

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
T. 1 (1969)-
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, 1969-
Notes:
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, Ετήσιο. 2005-, Ακανόνιστο. 1969-2004
Issues: Wait