Πλάτων : θέματα μέσης εκπαιδεύσεως


ISSN / eISSN: 1792-9059

Frequency:
No frequency (i.e. irregular)
Variant Titles:
Δελτίον της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων
Serials Numbering:
Έτος Α΄, τεύχ. Α΄ (1949)-
Publication, Distribution:
Αθήναι : Παπαζήση, 2003-
Notes:
Εκδότης: Εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 1949-2002, Ακανόνιστο. 1999-, Εξαμηνιαίο. 1949-1994, Ετήσιο. 1995-1998
Issues: Wait