Εφαρμοσμένη γλωσσολογία


ISSN / eISSN: 1107-0331

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Vol. 1 (1985)-
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, 1985-
Subject (LC):
Notes:
Ετήσιο, Άρθρα στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά
Issues: Wait