Ο ερανιστής


ISSN / eISSN: 0425-1660 / 2241-164X

Frequency:
Biennial (every two years)
Serials Numbering:
Τ. 1 (1963)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Ομίλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού, 1963-
Notes:
Δημοσιεύσεις στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά και γερμανικά, Διετές. 2009-, Ακανόνιστο. 1997-2008
Issues: Wait