Μνήμων


ISSN / eISSN: 1105-3917

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Τ. 1ος (1971)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 1971-
Description:
Ο Μνήμων, επιστημονικό περιοδικό που εκδίδεται από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού και κυκλοφορούσε για 40 χρόνια (1971-2010) σε έντυπη μορφή, από το 2011 γίνεται ηλεκτρονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, φιλοξενούμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Στο περιοδικό Μνήμων δημοσιεύονται, μετά από κρίση, πρωτότυπες μελέτες με αντικείμενο κυρίως την ιστορία του Νέου Ελληνισμού στις ποικίλες διαστάσεις της, εργασίες αφιερωμένες σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στην Ιστορία ως επιστήμη, βιβλιοκριτικά άρθρα και βιβλιοκρισίες. Δημοσιεύεται επίσης και χρονικό των δράσεων της Ε.Μ.Ν.Ε.
Notes:
Ετήσιο. 1994-, Ακανόνιστο. 1971-1993, Συμπλήρωμα: Μνήμων. Παράρτημα [ISSN 1105-3925]
Electronic Resources:
Issues: Wait