Σύγκριση


ISSN / eISSN: 1105-1361 / 2241-1941

Frequency:
Annual
Parallel Title:
Comparison
Serials Numbering:
Τεύχ. 1 (Απρ. 1989)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, 1989-
Notes:
Ετήσιο. 1995-, Ακανόνιστο. 1989-1993
Issues: Wait