Τεκμήρια


ISSN / eISSN: 1106-661X / 1791-7573

Frequency:
Annual
Variant Titles:
Τεκμήρια : συμβολές στην ιστορία του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. 1995-2003
Serials Numbering:
Τ. 1 (1995)-
Publication, Distribution:
Αθήνα : ΕΙΕ Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, 2012-
Notes:
Οι γλώσσες δημοσίευσης είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική, Πρώτη δημοσίευση: Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ, 1995-2003, Δημοσίευση: Αθήνα: ΕΙΕ Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας, 2008-2011, Ετήσιο. 2011-, Ακανόνιστο. 1995-2008
Issues: Wait