Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα


ISSN / eISSN: 0013-6336

Frequency:
Semiannual (twice a year)
Publication, Distribution:
Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1928-
Notes:
Εξαμηνιαίο
Issues: Wait