Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου


ISSN / eISSN: 1105-0063

Frequency:
Annual
Serials Numbering:
Τεύχ. 1 (1948)-τεύχ. 9 (1962)
Publication, Distribution:
Εν Αθήναις : Ακαδημία Αθηνών, 1948-1962
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ετήσιο
Issues: Wait