Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου


ISSN / eISSN: 1011-7954

Frequency:
Unknown
Serials Numbering:
Έτος 1 (1939)-τ. 17 (1964)
Publication, Distribution:
Αθήναι : Ακαδημία Αθηνών. Λαογραφικόν Αρχείον
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άγνωστη
Issues: Wait