Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας


ISSN / eISSN: 1011-7946

Frequency:
Unknown
Serials Numbering:
Τ. 18/19 (1965/66)-
Publication, Distribution:
Αθήναι : Ακαδημία Αθηνών. Kέντρον Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Άγνωστη
Issues: Wait