Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Φιλοσοφική Σχολή. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Εργαστήριο Συγκρτικής Γραμματολογίας